Inspectoratul de poliție județean VASLUI

https://vs.politiaromana.ro

Detalii de contact

Adresa:Str. Hagi Chiriac nr. 1, Vaslui

Cod:730120

Telefon cabinet:0235/30.30.04

E-mail:politia@vs.politiaromana.ro

Purtător de cuvânt

inspector principal de poliţie:Bogdan GHEORGHIȚĂ

Tel:0235/30.30.09

Mobil:0755/12.11.30

Fax:0235/31.13.52

Email:politia@vs.politiaromana.ro

Împuternicit INSPECTOR ȘEF

comisar-șef de poliție:Dan PELIN

Telefon:0235/30.30.04

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui face parte din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi este instituţia specializată a statului care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice în condiţiile legii.

   Inspectoratul este organizat şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică, care prin serviciile şi birourile din structura organizatorică, îndrumă, sprijină şi controlează activitatea poliţiilor municipale, orăşeneşti, birourilor şi posturilor de poliţie şi ia măsuri de perfecţionare a activităţilor pe care le desfăşoară potrivit competenţei.

Poliții Municipale

VASLUI

Detalii de contact

Adresa:Str. Salcâmilor nr. 1, Vaslui

Telefon:0235/30.34.04

Comandant

Comisar-şef de poliţie:BEJINARU-MANOILĂ Cătălin

Tel cabinet:0235/30.34.03

Fax:0235/31.51.25

BÂRLAD

Detalii de contact

Adresa:Str. Nicolae Iorga nr. 3, Bârlad

Telefon centrală:0235/41.20.20

HUŞI

Detalii de contact

Adresa:Str. Ştefan cel Mare nr. 2, Huşi

Telefon centrală:0235/48.02.30

Comandant

Comisar șef de poliţie:DAVID Liviu

Tel cabinet:0235/48.02.30

Fax:0235/48.09.20