Ce obligații are polițistul căruia mă adresez, conform Legii nr. 211/2004, dacă sunt victima unei infracțiuni?

Polițistul căruia te adresezi are obligația de a te încunoștința cu privire la: a) tipul de sprijin pe care îl poți primi și din partea cui, inclusiv, în cazul în care este relevant, informații de bază privind...

Detalii

Transmitere documente scanate

Puteți trimite dovada plății amenzii la e-mailul unității teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancționat. Plata amenzii nu trebuie să depășească termenele legale stabilite prin OUG 2/2001.

Detalii

Ghidul de Informare pentru cetateni in relatia cu structurile Ministerului Afacerilor Interne

Ghidul cuprinde informatii utile pentru cetateni in vederea obtinerii de documente ce sunt eliberate de fiecare structura din cadrul M.A.I., prezentarea infractiunilor de coruptie, documentele necesare in vederea eliberarii unui act administrativ specific fiecarei structuri, taxele aferente si modalitatile de plata, termene de eliberare etc..,

 

Detalii

Dreptul de petiţionare

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes jutețean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. 

Detalii

Prelungirea valabilităţii dovezii înlocuitoare

Procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei, poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, în următoarele cazuri:

Detalii

Unde ne adresăm

Dacă sunteţi victima unei infracţiuni, daca aţi asistat sau aveţi cunoştinţă despre săvârşirea unei fapte antisociale adresaţi-vă de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie. Întotdeauna cineva este pregătit să se ocupe de dumneavoastră. Timpul şi informaţiile utile ne sunt cel mai bun sprijin în lupta contra infracţionalităţii.
 

Detalii

Delicvenţa juvenilă

Pentru a vă ţine copilul cât mai departe de un comportament deviant, Poliţia vă recomandă: comunicaţi cu copilul dumneavoastră, acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui respectată; fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi, violenţa nu rezolvă problemele ci, mai degrabă, le amplifică;

Detalii

Sfaturi pentru părinţi

Criminalitatea este un fenomen social şi, la fel cu alte fenomene (social, demografic, economic), este alcătuită dintr-o serie de fapte - crimele care au loc în societate, în viaţa şi relaţia dintre oameni, şi care, privite în totalitatea lor, formează criminalitatea.
 

Detalii

Copiii şi circulaţia

Pentru prevenirea implicării copiilor în accidentele rutiere, Poliţia recomandă părinţilor să-i înveţe pe cei mici: să circule numai pe trotuare; să nu staţioneze pe bordura trotuarelor deoarece se pot dezechilibra şi cădea în faţa maşinilor; să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât prin cele special amenajate şi semnalizate prin indicatoare sau marcaje ...

Detalii

Atenţie la buzunare

În mijloacele de transport în comun: când aşteptaţi autobuzul sau alt mijloc de transport în comun în staţii aglomerate, daţi dovadă de vigilenţă şi atenţie faţă de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră; evitaţi să citiţi în mijloacele de transport în comun deoarece atenţia vă este diminuată şi puteţi deveni cu uşurinţă victimele celor care fură din buzunare ...

Detalii

Violenţa şi agresiunea

În mijloacele de transport în comun: când aşteptaţi autobuzul sau alt mijloc de transport în comun în staţii aglomerate, daţi dovadă de vigilenţă şi atenţie faţă de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră; evitaţi să citiţi în mijloacele de transport în comun deoarece atenţia vă este diminuată şi puteţi deveni cu uşurinţă victimele celor care fură din buzunare ...

Detalii

Sfaturi pentru prevenirea efracţiilor

Efracţiile, spargerile de locuinţe, magazine, birouri, sedii ale agenţilor economici, sunt săvârşite de obicei de grupuri de infractori, cu scopul însuşirii unor bunuri sau valori. Aceste infracţiuni pot fi prevenite printr-o serie de măsuri. Iată câteva sfaturi pentru protecţia sediilor instituţiilor şi magazinelor:

Detalii

Cum circulăm

Mulţi dintre noi am fost luaţi prin surprindere de schimbarea bruscă a timpului. Zăpadă, frig, polei, sunt doar câteva dintre caracteristicile ultimei răbufniri a iernii, caracteristici care pot da multă bătaie de cap conducătorilor auto. De aceea, pentru a evita comiterea unor evenimente neplăcute, recomandăm conducătorilor auto:

Detalii

Furturi de/din autovehicule

Acuitatea diversificării, aprofundării şi sporirii eficienţei măsurilor preventive este determinată de dimensiunea mereu crescândă a infracţiunilor, de profesionalizarea mediilor criminale de circulaţie rapidă infractorilor şi mişcarea acestora în spaţii foarte largi. Încercând să pătrundem în concret vom aborda câteva aspecte legate de prevenirea furturilor de şi din autovehicule

Detalii

Siguranţa locuinţei

Uşa de acces în locuinţă trebuie să fie solidă şi prevăzută cu cel puţin două încuietori, cu chei diferite, lanţ de siguranţă şi vizor; întăriţi tocul uşii de acces în zona sistemelor de închidere cu o armătură metalică;
montaţi, dacă este posibil, o a doua uşă de acces în locuinţă care să fie prevăzută cu aceleaşi sisteme de închidere ...

Detalii

Drogul, pericol pentru toţi

Drogul este substanţa licită sau ilicită al cărei consum (din motive medicale sau din alte motive) determină fenomene de dependenţă şi toleranţă. Dependenţa este fenomenul caracterizat prin nevoia imperioasă sau persistentă de a continua utilizarea drogului, ignorând consecinţele în plan fizic, psihologic şi social, în scopul obţinerii unei stări de bine sau pentru a...

Detalii

Sfaturi pentru vacanţă

Păstraţi banii şi valorile pe care le deţineţi în seiful hotelului. Luaţi cu dumneavoastră numai sumele strict necesare unor plăţi curente. Bagajele trebuie supravegheate în permanenţă, mai ales în locurile aglomerate sau în mijloacele de transport în comun.

Detalii

Conducerea autovehiculelor pe timp de iarnă

Deşi iarna intensitatea traficului este mai redusă numărul accidentelor este mai mare! De aceea, pe timp de iarnă sunt necesare măsuri speciale de precauţie!

Detalii

Infracţiuni prin diverse tehnici de comunicare

Poliţia de Investigare a Fraudelor vă atenţionează despre tentativele unor persoane rău intenţionate de a vă înşela săvârşind o serie de infracţiuni prin diverse tehnici de comunicare - telefonie, mms, sms, poştă electronică, etc. Vă atenţionăm că în situaţia în care veţi da curs acestor oferte iluzorii, sunteţi pasibili de prejudicii materiale.

Detalii