Bugetul

conform prevederii exprese a art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 fiecare autoritate publică trebuie să publice pe pagina proprie Bugetul ce cuprinde sursele financiare ale instituției, pe ani,in format deschis

 

 

Detalii

Situaţia plăţilor efectuate

situația plăților în format deschis, este un aspect aprobat prin Memorandumul privind ,,creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016. 

Detalii

Bilanțurile contabile semestriale

conform art. 5 alin. (1) lit e) din Legea nr. 544/2001 fiecare autoritate publică trebuie să publice pe pagina proprie Bilanțurile contabile semestriale

Detalii

Oferte de comodat, donații și sponsorizări

instituțiile din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne și structurile subordonate pot beneficia de fonduri sau bunuri, cu titlu de donație, dar manual,comodat sau sponsorizare, în condițiile legii și ale Ordinului nr. 53 din 16 mai 2017.

Detalii

Programul anual al Achizitiilor Publice

conform art. 5 alin. (1) lit f) din Legea nr. 544/2001 coroborat cu art. 2 alin. (3) lit. e) din H.G. nr. 395/2016, fiecare autoritate publică trebuie să publice pe pagina proprie programul anual de achiziție.

Detalii