Serviciul Resurse Umane asigură îndeplinirea sarcinilor referitoare la selecţionarea, cunoaşterea, încadrarea, promovarea şi pregătirea personalului instituției.

Principalele atribuții sunt:

  • propune masuri pentru selectionarea , cunoasterea si verificarea candidatilor la concursul de admitere in scolile de ofiteri si agenti de politie si pentru liceele de politie;
  • verifică, întocmeşte şi supune spre aprobare sau avizare propunerile privind promovarea şi eliberarea din funcţie, mutarea la cerere a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, trecerea în rezervă, înaintarea sau amânarea înaintării în grad, decorarea şi premierea personalului, trecerea ofiţerilor dintr-o arma, serviciu sau specialitate militară în alta, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor;
  • ţine evidenta nominală a ofiţerilor, agenţilor şi personalului contractual, păstrează dosarele personalului şi carnetele de muncă şi întocmeşte dosare de pensionare şi de rezervişti;
  • eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu ale poliţiştilor şi personalului contractual precum şi a permiselor de acces în unitate;
  • organizează, îndruma, sprijină şi controlează desfăşurarea procesului instructiv-informativ şi de perfecţionare a pregătirii personalului poliţiei.