Serviciul Relații Publice și Cazier Judiciar este componenta care organizează, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor fizice şi juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi bazele de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei, conform prevederilor Legii nr.218/2002.

Principalele atribuții sunt:

  • organizează activitatea de verificare a cererilor de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice si juridice,  după caz;
  • organizeaza şi execută activităţile de înregistrare, centralizare şi prezentere a datelor statistice privind activitatea de cercetare penală desfasurată de structurile de poliţie;
  • asigură organizarea şi functionarea camerelor de corpuri delicte pentru păstrarea, conservarea în bune condiţii şi gestionarea obiectelor corp delict şi a altor bunuri ridicate în vederea confiscării;
  • asigură organizarea, păstrarea şi funcţionarea arhivei instituției, conform reglementărilor legale în domeniu.

Contact: cazier@ct.politiaromana.ro 

Telefon:  0241.502624

Contacte: 0241.611364 int 20510 , 0241.502422 sau 0241.611364 int 20422

Adresa: Strada Renașterii nr. 15, Mun. Constanța