Serviciul Management Operațional este structura ce asigură organizarea şi coordonarea principalelor misiuni şi activităţi, managementul situaţiilor de criză și managementul general la nivelul instituției.

Principalele atribuții sunt:

  • realizează cadrul normativ intern, de ordin general, în conformitate cu obiectivele stabilite e echipa managerială;
  • asigura activitatea de registratură generală la nivelul instituției  și organizează respectiv coordonează activitatea de primire, examinare, repartizare şi soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă a cetăţenilor, de către conducerea instituției;
  • asigură, prin intermediul mass-media, informarea populației cu principalele rezultate ale activității politiei;
  • realizează  legatura cu misiunile consulare acreditate în zona de competență și cu cetățenii străini aflați temporar în România;
  • asigură managementul situaţiilor excepţionale prin atribuții specifice la nivelul instituției.

E-mail:cabinet@ct.politiaromana.ro - adresa oficială a instituției utilizată în vederea desfășurării  activităților specifice de relaționare cu publicul respectiv de asigurare a dreptului de petiționare.

Telefon: 0241. 502 682 sau 0241.611364 int 20524

Adresa: Bulevardul Mamaia nr. 106, Mun. Constanța