Serviciul Logistic este componenta care răspunde de organizarea și desfășurarea în bune condiții a primirii, depozitarii , conservarii, întreținerii, eliberării și folosirii bunurilor instituției.

Principalele atribuții sunt:

  • identifică direcţiile prioritare pentru dotarea formaţiunilor operative cu mijloace tehnice;
  • organizează, asigură baza materială necesară şi urmăreşte exploatarea corespunzătoare a autospecialelor, armamentului şi aparaturii  din dotarea I.P.J. Constanţa;
  • evaluează oportunitaţile de dezvoltare, asigură şi întreţine spaţiile necesare bunei desfăşurări a activitaţii, se ocupă de dotarea acestora cu aparatură şi mobilier;
  • asigură echipamentul poliţiştilor, birotica şi formularistica necesară.