Biroul Control Intern este componenta care organizează și execută controale, verifică petițiile, previne  încălcările de acte normative în rândul cadrelor instituției.

Principalele atribuții sunt:

  • planifică, organizează şi efectuează controalele de fond şi tematice la subunităţile din structura organizatorică a I.P.J. Constanţa;
  • verifică, în condiţiile legislaţiei în vigoare, petiţiile şi reclamaţiile cetăţenilor referitoare la activitatea, disciplina şi deontologia profesională a poliţiştilor;
  • efectuează cercetarea penală specială cu privire la faptele cu caracter penal săvârşite de poliţişti potrivit prevederilor procedurale, dispoziţiilor Legii nr.360/2002 privind Statutul Poliţistului.