Poliția Română are în structura sa unități centrale, unități teritoriale și unități de învățământ care prelucrează date cu caracter personal. Astfel, în cadrul Poliţiei Române, INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA este operator de date cu caracter personal distinct.