LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE CĂTRE STRUCTURILE DIN CADRUL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN CONSTANȚA:

 

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanța;
 2. Statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanța;
 3. Planuri de măsuri, planuri /programe de acţiune referitoare la organizarea şi executarea de activităţi, misiuni etc, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor;         
 4. Dosare și lucrări penale aflate in instrumentarea poliţiştilor;
 5. Proceduri specifice de lucru, metodologii şi manuale de bune practici; 
 6. Dispoziţii emise de conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanța;
 7. Buletine de evenimente;
 8. Raportări şi materiale de informare pentru conducerea I.G.P.R. şi M.A.I. privind activităţi planificate, precum şi activităţi desfăşurate;
 9. Documente privind pregătirea şi perfecţionarea personalului;
 10. Documente de control sau monitorizare a activității desfășurate de formațiunile din subordinea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanța;
 11. Analize, rapoarte, studii privind infracționalitatea;
 12. Materiale de informare și instruire a personalului în domeniul prevenirii incidentelor de securitate privind documente cu caracter clasificat;
 13. Documente privind înzestrarea şi starea de operativitate a autovehiculelor, a mijloacelor tehnice şi materialelor de resort necesare activității de investigații criminale; 
 14. Informări cu privire la aplicațiile și bazele de date utilizate in activitatea specifică;
 15. Materiale pentru videoconferințele cu comanda Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 16. Fişe de post, fişe de evaluare a personalului şi rapoarte de evaluare a personalului;
 17. Corespondența cu instituții publice, autorități locale, societăți comerciale, ONG-uri, persoane fizice etc;
 18. Proiecte/campanii de prevenire a criminalităţii elaborate in concordanţă cu domeniile prioritare stabilite la nivel naţional;
 19. Materiale de prezentare privind desfăşurarea unor campanii de prevenire a criminalităţii;
 20. Note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control;
 21. Analize şi Evaluări;
 22. Corespondenţa cu instituţii publice, autorităţi locale, societăţi comerciale ;
 23. Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
 24. Ordine, metodologii şi proceduri specifice de lucru;
 25. Corespondenţa operativă cu alte structuri de aplicare a legii.