• Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea;
 • Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor și structurilor din I.P.J. Constanța, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea I.P.J. Constanța, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 • Programul de audienţe al conducerii, precum şi structurilor subordonate;
 • Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de Inspectoratul General al Poliţiei Romane;
 • Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli ale Poliţiei Române şi bilanţul contabil;
 • Sinteze ale activităţilor şi rezultatelor obţinute de personalul I.P.J. Constanța pentru asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului;
 • Comunicate de presă, buletine informative privind activităţile instituţiei;
 • Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;
 • Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică;
 • Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;
 • Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul Poliţiei Române, conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii;
 • Contactele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate;
 • Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Poliţiei Române ;
 • Datele şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Declaraţii de avere şi Declaraţii de interese;
 • Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor ;
 • Materiale de prezentare privind desfăşurarea unor campanii de prevenire a criminalităţii.