ANUNŢ IMPORTANT !

ÎNCEPÂND CU DATA DE 29.06.2007,

PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI LA REGIMUL CIRCULAŢIEI SE DEPUNE ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA COMUNICARE LA JUDECĂTORIA ÎN A CĂREI RAZĂ DE COMPETENŢĂ A FOST CONSTATATĂ FAPTA. (O.U.G. nr. 69/28.06.2007, Art. 118)