PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

 

  1. CONSTANŢA – sediul I.P.J. Constanţa, str. Renaşterii (tel. 0241502624)

LUNI

08.30 – 14.00

MARŢI

08.30 – 14.00

MIERCURI

08.30 – 14.00

JOI

08.30 – 14.00

VINERI

08.30 – 12.30

 
  1. MEDGIDIA – Sediul Poliţiei Municipiului Medgidia

LUNI

09.00 – 11.00

MARȚI

09.00 – 11.00

JOI

09.00 – 11.00

 
  1. MANGALIA – Sediul Poliţiei Municipiului Mangalia

MARȚI

10.00 – 11.00

JOI

12.00 – 13.00

 

  1. CERNAVODĂ – Sediul Poliţiei oraşului Cernavodă

MARȚI

10.00 – 12.00

JOI

13.00 – 15.00

 
  1. NĂVODARI – Sediul Poliţiei oraşului Năvodari

LUNI - JOI

12.00 – 14.00

 
 
 f.  OVIDIU – Sediul Poliţiei oraşului Ovidiu

LUNI

10.00 – 12.00

MARŢI

10.00 – 12.00

MIERCURI

14.00 – 16.00

JOI

10.00 – 12.00

VINERI

10.00 – 12.00

 

g.  EFORIE – Sediul Poliţiei stațiunii Eforie

Informații privind programul de eliberare a certificatelor se pot obține de la dispeceratul Poliției Stațiunii Eforie
 

h.  BĂNEASA – Sediul Postului de Poliție Băneasa

LUNI

08.30 – 12.30  13.30 – 15.00

MIERCURI

08.30 – 12.30  13.30 – 15.00

VINERI

08.30 – 12.30  13.30 – 15.00

 

 

 OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ORI A CERTIFICATULUI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ

a. Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani) se poate prezenta la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar.

ACTE NECESARE:

- actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit:

ACTE NECESARE:

- actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate) al persoanei împuternicite;

- procura autentificată. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin avocat:

ACTE NECESARE:

- act de identitate și legitimație avocat;

- împuternicire avocațială.

În cazul prezentării la ghișeu, nu este necesară prezentarea unei cereri-tip, întrucât aceasta este generată de către sistemul informatic.

b. Obținerea certificatului de cazier judiciar pentru persoana juridică

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, reprezentantul legal al persoanei juridice poate solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar.

ACTE NECESARE:

- cerere-tip;

- dovada calității de persoană juridică;

- împuternicirea prevăzută de Anexa 38 din H.G. nr. 345/2010.

c. Obținerea certificatului de integritate comportamentală de către persoana fizică

Pentru a obţine un certificat de integritate comportamentală, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani) se poate prezenta la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, având asupra sa documentele necesare obținerii unui cazier judiciar.

În cazul prezentării la ghișeu, nu este necesară prezentarea unei cereri-tip, întrucât aceasta este generată de către sistemul informatic.

d. Soluționarea cererilor entităților prevăzute la art. 17 și 18 din Legea nr. 118/2019

Entitățile prevăzute la art. 17 și 18 din lege depun cererile la locul de naștere al persoanei verificate, pe bază de adresă în care este necesar să se menționeze temeiul legal în baza căruia efectuează verificările. Adresele primite de la entitățile prevăzute în art. 18 se restituie dacă în cuprinsul acestora nu se menționează temeiul legal în baza căruia efectuează verificările.

Cererea trebuie să fie însoțită de acordul expres al persoanei verificate.

 Acordul persoanei se prezumă a fi luat:

• dacă la adresă se anexează un document scris de persoana verificată prin care își exprimă acordul;

• dacă entitatea solicitantă precizează în cuprinsul adresei că a obținut acordul persoanei verificate pentru prelucrarea datelor cu caracter persoanal și obținerea adeverinței.

 

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care solicitantul se prezintă la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar.

Termenul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar ori a certificatului de integritate comportamentală în cazul persoanelor cunoscute (cu antecedente penale), persoanelor cu cetățenie străină și persoanelor juridice este de 3 zile lucrătoare. În aceste situații este necesară completarea și prezentarea unei cereri-tip.

Cererile-tip pot fi transmise pe adresa de e-mail cazier@ct.politiaromana.ro, însă înmânarea documentelor se face doar solicitanților / împuterniciților / reprezentanților legali, la ghișeul de cazier judiciar de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, după prezentarea documentelor prevăzute la secțiunile anterioare, după caz.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteea, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii iar certificatul de integritate comportamentală în termen de 10 zile de la data solicitării.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.

Contact: cazier@ct.politiaromana.ro 

Telefon:  0241.502624

Contacte: 0241.611364 int 20510 , 0241.502422 sau 0241.611364 int 20.248

Adresa: Strada Renașterii nr. 15, Mun. Constanța