Adrian Ciprian MIRON

Adrian Ciprian MIRON

Împ.Inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj

Comisar şef de poliţie

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae

 

Data şi locul naşterii: 14 decembrie 1976, Turda, România
Starea civilă: divorțat, doi copii

Educaţie şi formare

 • 2009: Absolvent al cursurilor Academiei FBI din Quantico, Virginia, acreditate de Universitatea din Virginia, SUA, în cadrul sesiunii cu nr. 237 din perioada 04.04.- 12.06.2009
 • 2004 2006 Universitatea “1 Decembrie 1918”, din Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, master, specializarea ştiinţe penale şi criminalistică
 • 1997 2000 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Facultatea de Drept, cu diplomă de licenţă în drept şi diplomă de ofiţer în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

Experință profesională

 • 31.08.2016 – prezent: împ. Șeful Inspectoratului de Poliție Juedețean Cluj
 • 01.07.2016 – 31.08.2016: împ. Șeful Poliției municipiului Cluj-Napoca
 • 01.04.2016 – 01.07.2016: împ. Adjunct al Șefului Poliției municipiului Cluj-Napoca
 • 01.03.2016 – 01.04.2016: Șeful Secției 1 Poliție, Poliția municipiului Cluj-Napoca
 • 15.06.2015 01.03.2016: Șeful Secției 2 Poliție, Poliția municipiului Cluj-Napoca
 • 07.04.2015 – 15.06.2015: la dispozitia M.A.I.- Direcția Generală Resurse Umane
 • 07.04.2010 – 07.04.2015: Atașat de afaceri interne la Ambasada Romaniei din SUA- Washington, DC
 • 15.04.2006 – 07.04.2010: Adjunct al Șefului Poliţiei municipiului Alba Iulia
 • 15.12.2005 – 15.04.2006: Ofiţer specialist în cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Inspectoratul de Poliție Județean Alba
 • 15.04.2001 15.12.2005: Ofiţer în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia
 • 15.08.2000 – 15.04.2001 Ofiţer la Biroului Poliţiei Judiciare, din cadrul Poliţiei municipiului Alba Iulia

Cursuri de specialitate

 • 0307.10.2009: Fighting together against organized crime”, organizat la Bucureşti de FBINAA European Chapter;
 • 04.04.2009 – 15.06.2009: Cursul Academiei F.B.I. din cadrul sesiunii cu nr. 237, organizat la sediul Academiei din Quantico, Virginia (U.S.A.); Cursurile au fost acreditate de Universitatea din Virginia şi au avut următoarele teme:
  • “Rezolvarea conflictelor pentru managerii forţelor de poliţie”
  • “ Managementul stresului în activitatea poliţistului”
  • “ Managementul conflictelor şi al crizelor : aspecte teoretice şi practice”
  • “ Tehnici folosite în cadrul audierii persoanelor şi analiza declaraţiilor”
  • “ Aspecte contemporane ale relaţiei dintre poliţişti şi mass media”
  • “ Instituţii guvernamentale din S.U.A.: comparaţie cu instituţii similare din U.E.”
  • “ Pregătirea fizică a forţelor de poliţie”
 • 02–05.05.2006: “Ameninţările aduse intereselor financiare ale Uniunii Europene – Corupţia în administraţia publică”, organizat la Gimborn – Germania sub egida O.L.A.F.
 • 07–12.05.2005: “Managementul cazurilor majore”, organizat la Alba Iulia de Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, în cadrul programului I.C.I.T.A.P. ( International Criminal Investigative Training Assistance Program)
 • 21–25.03.2005: “ Contraproliferarea armelor de distrugere în masă”, organizat la Bucureşti de Biroul Federal de Investigaţii şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii
 • 1011.2005: “Dezvoltări durabile şi controlul exporturilor de arme” – organizat la Bucureşti de Agenţia Naţională de Control a Exporturilor
 • 07–10.10.2003: “Exerciţiul internaţional DACIA 2003, privind intervenţia în cazul atacului cu arme de distrugere în masă”, organizat la Piteşti de Organizaţia Ţărilor Atlanticului de Nord ( N.A.T.O.)
 • 07–11.07.2003: “Curs naţional de pregătire antitrafic pentru poliţie”, organizat la Bucureşti de USAID şi Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog
 • 09–13.06.2003: “Rolul poliţiei în combaterea terorismului”, organizat la ILEA Budapesta de Biroul Federal de Investigaţii şi Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii - Biroul de Securitate Diplomatică
 • 2428.03.2003: “Operaţiuni cu arme de distrugere în masă ( partea a doua)”, organizat la Bucureşti de Biroul Federal de Investigaţii şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii
 • 24–25.02.2003: “Seminarul despre migraţia ilegală şi traficul de persoane”, organizat la Alba Iulia de Parchetul Special pentru Combaterea Infracţiunilor Economice legate de Corupţie din Spania
 • 11–14.02.2003: “Detectarea radiaţiilor şi intervenţia”, organizat la Bucureşti de Biroul Federal de Investigaţii şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, în cadrul Programului Internaţional de Contraproliferare a Armelor de Distrugere în Masă
 • 27–31.01.2003: “Managementul câmpului infracţional în cazul atacurilor cu arme de distrugere în masă”, organizat la Bucureşti de Biroul Federal de Investigaţii şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii
 • 10–11.12.2002: “Seminar privind investigarea cazurilor de atac cu arme de distrugere în masă”, organizat la Bucureşti de Biroul Federal de Investigaţii şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii
 • 09–13.09.2002: “Operaţiuni cu arme de distrugere în masă”, organizat la Bucureşti de Biroul Federal de Investigaţii şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii
 • 27–31.07.2002: “Psihologia victimei traficului de persoane”, organizat la Mangalia de Fundaţia “ Reaching Out”
 • 05-08.02.2002: “Înregistrarea şi diseminarea informaţiilor”, organizat la Bucureşti de National Criminal Intelligence Service din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
 • 17–18.01.2002: “Training pe linia combaterii traficului de fiinţe umane”, organizat la Bucureşti de Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog

Limbi străine

 • Limba engleză: citit / scris / vorbit foarte bine
 • Limba franceză : citit / scris / vorbit, bine

Aptitudini și competențe personale

 • Utilizarea calculatorului şi a echipamentelor periferice, a aparaturii de înregistrare digitală audio-video
 • Posesor al permisului European Computer Driving Licence

 

 • Presedinte al Asociatiei Atasatilor de Afaceri Interne in Washington DC (ILEA) in perioada iulie 2013 – iulie 2014
 • Vicepresedinte al Asociatiei Ofiterilor de Legatura in Washington DC (Liaison Officers Association) in perioada iulie 2012 – aprilie 2015
 • Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea 1 Alba in perioada mai 2005 – aprilie 2010