Compartimentul de Relații cu publicul are următoarele atribuții:

  • primeşte, examinează şi repartizează structurilor competente, spre soluţionare, petiţiile primite prin corespondenţă sau depuse, direct, la biroul de relaţii cu publicul;
  • primeşte şi consiliază cetăţenii care adresează petiţii ori solicită audienţe la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Constanța;

Extras din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Art. 2: În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice."

Art. 7: Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.

Art. 8: (1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.

Art. 9: In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

Art. 10: (1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmând sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.

(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facându-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.


Pentru a transmite către I.P.J. Constanța, în format electronic, o cerere, reclamație sau sesizare, din cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.27 din 30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor și Ordinul M.A.I.nr.33din21.02.2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, se va folosi, în mod exclusiv, platforma de petiționare online, disponibilă pe site-ul: https://ct.politiaromana.ro

Vă punem la dispoziție modalitatea petiționării în format electronic a instituției noastre, exclusiv, pe site, urmând calea:  I.P.J.Constanța/ Contact/ Relatii cu publicul/ petitii/ trimite o petitie online

Date de contact:

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA

Compartiment Relații cu Publicul:

Mun. Constanta, B-dul Mamaia nr.106, jud.Constanța

Telefon  0241/611364  interior 20301/  0241.502301

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Marți, Joi, Vineri: 08.30-16.30

Miercuri: 08.30-18.30