Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV

NOTĂ:    Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

https://ct.politiaromana.ro/ro/ipj-constanta/cadru-legal  

b)  structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

https://ct.politiaromana.ro/ro/structura/unitati-teritoriale/constanta  

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

https://ct.politiaromana.ro/ro/structura/echipa-manageriala

https://ct.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/responsabil-legea-544-2001  

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

https://ct.politiaromana.ro/ro/contact

e) audiențe

https://ct.politiaromana.ro/ro/utile/program-audiente

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

https://ct.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/transparenta-institutionala

g) programele și strategiile proprii;

https://www.politiaromana.ro/ro/informatii-generale/proiecte

h) lista cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate

https://ct.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/responsabil-legea-544-2001/lista-documentelor-de-interes-public-emise-de-i-p-j-constanta

i) lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate

https://ct.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/responsabil-legea-544-2001/lista-documentelor-produse-si-sau-gestionate-de-structurile-din-cadrul-i-p-j-constanta

j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

https://ct.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/responsabil-legea-544-2001/modele-de-solicitari-privind-legea-nr-544-din-2001  

 

Fişiere ataşate