R O M Â N I A

Ministerul afacerilor interne

Inspectoratul General al Poliţiei Române

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CONSTANŢA

 

       N E S E C R E T

     Constanţa

                        Nr. 1206928 din 18.05.2025

Ex. unic

   A  N  U  N  Ţ

 

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr” Câmpina,  sesiunea  aprilie-iulie 2024

 

                              REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Nr.

Crt.

COD CANDIDAT

AVIZ

OBS

 1.  

CT-SVL-LC-1218384

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218390

INAPT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218387

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218386

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218393

-

NEPREZENTAT

 1.  

CT-SVL-LC-1218369

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218382

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218370

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218351

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218375

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218401

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218373

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218381

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218361

INAPT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218383

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218392

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218376

-

NEPREZENTAT

 1.  

CT-SVL-LC-1218358

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218395

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218359

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218356

INAPT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218399

-

NEPREZENTAT

 1.  

CT-SVL-LC-1218353

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218402

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218354

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218357

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218400

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218380

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218368

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218364

INAPT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218372

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218377

-

NEPREZENTAT

 1.  

CT-SVL-LC-1218366

APT

 

 1.  

CT-SVL-MN-1218360

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218379

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218367

INAPT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218385

INAPT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218394

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218355

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218374

-

NEPREZENTAT

 1.  

CT-SVL-LC-1218363

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218397

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218371

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218391

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218398

INAPT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218362

-

NEPREZENTAT

 1.  

CT-SVL-LC-1218396

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218378

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218389

-

NEPREZENTAT

 1.  

CT-SVL-LC-1218388

-

NEPREZENTAT

 1.  

CT-SVL-LC-1218352

APT

 

 1.  

CT-SVL-LC-1218365

APT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaţii care au fost declaraţi “INAPT” la evaluarea psihologică, nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile de recrutare pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne sens în care, pentru aceste persoane, activitatea de recrutare încetează.

NOTĂ: Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. - Bucureşti şi se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea prezentului anunț, la Serviciul  Resurse Umane din cadrul I.P.J. Constanța.

                 Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

 1. Numele, prenumele și codul numeric personal al contestatarului;
 2. Data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
 3. Motivele pe care se întemeiază contestaţia;
 4. Semnătura persoanei care a formulat contestaţia.          

            Contestatarul poate depune, în susținerea contestaţiei, orice acte şi documente justificative pe care le consideră necesare.

În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc termenul de depunere, unicitatea, forma şi conţinutul, aceasta este respinsă fără a se proceda la analiza de fond a cauzei.

           

                  Î/ŞEFUL SERVICIULUI RESURSE UMANE, 

                                      Comisar de poliţie

                           STROE LAURA-MIRABELA

Afişat la 18.05.2024- 13:30